மாதவஸ்வாமி

மாதவஸ்வாமி பகவான் ரமணருக்கு 12 வருடங்கள் மிகச் சிறந்த சேவையாற்றியவர். அவரைப் பற்றி பகவான் மிகுந்த வாத்சல்யத்துடன் பேசிய இரண்டு நிகழ்வுகள்இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. ரமணாஸ்ரமத்திலிருந்து சூரி நாகம்மாவின் கடிதம் 12 ஜூலை 1946 மாதவஸ்வாமி ஒரு மலையாளி. பாலக்காட்டின்அருகிலுள்ள ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவர். பிரம்மச்சாரி. அப்போது 20 வயதே ஆன அவர் இங்கே சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் வந்து பகவானுக்குத் தனிப்பட்ட சேவையாற்றினார். புனித ஸ்தலங்களுக்குச் செல்லும் விருப்பமுடையவராயிருந்த காரணத்தினால் அவ்வவ்போது வெளியே செல்வதும் […]

Multi-tasking, the wrongly conceived and most abused word

  If there is one word that is wrongly misinterpreted and abused in work-life, it is the term multi-tasking.   Having been appreciated by the team on being good at multi tasking, I think back now and reflect. Is multi-tasking a polished word for being distracted?   To say upfront, doing too many things at […]

Breathing is everything

Take it in any sense, it is true. The doctor cannot agree more with that, or the yogi, even the athiest. If there is one thing which is truly common among every living thing in the planet, it is breathing. And this breathing is the key to everything says none other than the Masters of […]

Find the Core Of Your Being!

The superconscious mind and the body of the soul have been around a long time. This immortal body of yours has been around a long time, and it’s seen many lives come and go, many experiences pass by the windows of its eyes. Some need no explanation, because they are the playing out of vibrations. […]

The Teachings of Sri Ramana Maharshi – Silence and Solitude

  Devotee: Is a vow of silence useful? Maharshi: The inner silence is self-surrender. And that is living without the sense of ego.   Devotee: Is solitude necessary for a sannyasin ?   Maharshi: Solitude is in the mind of a man. One might be in the thick of the world and yet maintain perfect […]

Sanatana Dharma & Information Technology

I happened to meet an interesting person who is a specialist in the domain of IT. From the many different topics we discussed, an interesting one about Hinduism came out. He began to relate Hinduism with terminologies commonly used in Information Technology. The interesting talk that we had is gladly being presented here. For those […]

Questioning – a vital base of Sanatana Dharma

 Perhaps, the core of Sanatana Dharma is solidified with this very attribute of Questioning. It is only by questioning, inquiring that one learns. It is also a proof to good listening, to ask good questions. Quite interestingly, almost any form of thought which is directed to learning is a question. Our ancestors used this natural […]

Even power cut is good sometimes!

I happened to visit Rameshwaram recently. Among the other beautiful things in the temple such as the world famous 3rd corridor, abhisheka to theSpatika Linga at 5 in the morning and the likewise, an incident happened whichnot only gave goosebumps but also wonder and inspiration.   The darshan of Ramanatha Swamiis done. We walk along […]

என்ன ஆனார்கள் ததாஸ்து தேவர்கள்?

என் பாட்டி சிறு வயதில் சொல்வதுண்டு. நீ பேசுவதெல்லாம் நல்லதாக இருக்கணும் என்று. ஏன் என்று கேட்டதற்கு “ததாஸ்து தேவர்கள்” வீட்டின் நாற்புறத்திலும் இருப்பார்கள். நீ என்ன சொன்னாலும் “ததாஸ்து, ததாஸ்து” அதாவது “அப்படியே ஆகட்டும், அப்படியே ஆகட்டும்” என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் என்றார். அதனால் தான் நம் வீடுகளில் மங்கல வாத்தியங்களை ஒலிப்பதும், மந்திரம், ஸ்லோகம் மற்றும் தெய்வ வழிபாட்டுப் பாடல்கள் என்று வரையறுத்துள்ளார்கள் என்றும் கூறினார்.   மிக நல்ல விஷயமாயிற்றே இது! […]