சனாதன தர்மத்தின் ஆன்மிக பயிற்சிகள் – சிவராத்திரி

சனாதன வேத தர்மத்தின் சடங்குகள் வெறும் புறத்தேயானவை. அவற்றில் வெறும் மூடநம்பிக்கைகள் மட்டும்தான் உள்ளது. இத்தகைய கூற்றில் அறிவியல் சார்ந்த உண்மை இருக்கிறதா? அதை சாமானியனும் புரிந்து கொள்ள இயலுமா? பார்க்கலாம் வாருங்கள்.

49 – Guru, Disciple and Garland

Today’s episode is slightly different from the series of Siddha’s Grace. This is a direct perception of the person who narrates the experiences from Jeeva Nadi reading so far. Only difference is that the Guru Agastya joins hand with His Guru, the Skanda Guru and leaves us spell bound. They say that Microcosm equals Macrocosm. The incident here swears a testimony to the fact.

48 – Some prefer experience than clairvoyance :)

Some prefer first hand experience even if they are warned in prior. The couple in this story goes through the experience and finally accepts the Maha Muni’s sayings. This mindset can be seen in the puranas where the demons are outrageous at first, then get surrender totally to the Almighty and request for the welfare of mankind. Examples are: Surapadma, Narakasura and Ravana :).

47 – The watchful one

People grow egoistic and think that nothing is beyond their influence or wealth. But from the watchful eyes of a Siddha, no one can escape. The one who is the ocean of mercy, can be the strictest of all in changing one’s life path. How gifted are these, though having committed a sin, are being guided by the Agastya Muni towards goodness?