ரமண மஹரிஷியுடன் நான் – சாது ஏகரஸ

To read the English version of this post, click here. சாது ஏகரஸ (டாக்டர் ஜி.ஹெச். மீஸ், M.A., L.L.D.) எனும் டச்சு அறிஞர் மஹரிஷியிடம் 1936 அன்று வந்தார். அவரைப் பொறுத்தவரை முதல் முறையிலிருந்தே அவருக்கு மஹரிஷியிடம் ஆழமான பக்தி ஏற்பட்டது. கொன்-ஃபூ-ட்ஸே (Kon-Fu-Tse) அவர்கள் வென்-பொஹ்-ஹ்சுஷே-ட்ஸே (Wen-Poh-Hsuche-Tse) அவர்களைச் சந்தித்த போது ஒரு வார்த்தை கூடப் பேசவில்லை. ட்ஸே-லு அவரிடம், “மாஸ்டர், தாங்கள் வெகு நாட்களாக வென்-பொஹ்-ஹ்சுஷே-ட்ஸே வை சந்திக்க விரும்பினீர்கள், […]

Face to face with Sri Ramana Maharishi – 2 – Sadhu Ekarasa

இப்பதிவின் தமிழ் பதிப்பை இங்கே காணலாம். 2 Sadhu Ekarasa (Dr. G.H. Mees, M.A., LL.D.) was a Dutch scholar who came to the Maharshi in 1936. For him it was a case of deep devotion from the very first meeting. When Kon-Fu-Tse met Wen-Poh-Hsuche-Tse, he did not speak a word. Then his companion, Tse-Lu, said, “Master, for a long time […]