சுவாமி விவேகானந்தருடன் நான் – நாகேந்திர நாத் குப்தா – 2

சுவாமி விவேகானந்தருடன் வாழ்ந்த, அவரைச் சந்தித்த, பேசிப் பழகிய பலருடைய நேரடித் தொகுப்பான “The reminiscences of Swami Vivekananda” என்ற புத்தகத்தின் தமிழாக்கம்.